Afgørelse

Nummer
MTF-18/06889

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. marts 2018 en almindelig anmeldelse af Energinets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribution A/S.

Energinet erhverver ved transaktionen samtlige aktier i NGF Nature Energy Distribution A/S og opnår derved enekontrollen over selskabet.