Afgørelse

Nummer
MTF-18/01076

Emner

  • § 12 - Fusionskontrol

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Sweco Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Årstidernes Arkitekter Group A/S

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. februar 2018 en forenklet anmeldelse af fusionen mellem Sweco Danmark A/S og Årstidernes Arkitekter Group A/S.

Transaktionen finder sted ved at Sweco Danmark A/S erhverver 100 pct. af aktierne i Årstidernes Arkitekter Group A/S. Sweco Danmark A/S erhverver dermed enekontrol over Årstidernes Arkitekter Group A/S.