Skip navigation

Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen

X

14. maj 2008

Konkurrencerådet forbyder fusion

Pressemeddelelse - 14. maj 2008

Konkurrencerådet har i dag forbudt fusionen mellem J-F. Lemvig-Müller Holding A/S (herefter LM) og Brdr. A & O Johansen A/S (herefter AO), der er grossister på bl.a. markederne for salg af VVS-artikler og el-artikler til professionelle kunder.

”Afgørelsen om at forbyde fusionen hviler på grundige analyser af konkurrenceforholdene og markedsstrukturerne. De tilsagn, parterne har tilbudt, vil ikke kunne løse de konkurrenceproblemer, som fusionen ville skabe. Et forbud har derfor været den eneste mulighed for at undgå at begrænse den effektive konkurrence på de berørte markeder”, forklarer Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing.

Det er Konkurrencerådets vurdering, at det vil hæmme konkurrencen betydeligt på både VVS-markedet og el-markedet, hvis LM og AO fusionerer. Fusionen ville føre til, at de fire store landsdækkende grossister på VVS-markedet bliver reduceret til tre, som til sammen ville dække mere end 80 pct. af det samlede marked. Og de tre grossister med landsdækkende filialnet på el-markedet ville blive reduceret til to med markedsandele, der tilsammen er endnu højere.

Rådet har vurderet, at fusionen øger sandsynligheden for, at de få tilbageværende virksomheder med en betydende markedsstyrke hæver priserne og konkurrerer mindre aggressivt om hinandens kunder på både VVS- og el-markedet.

I fusionssager undersøger Konkurrencestyrelsen altid, om der kan findes en løsning med de involverede virksomheder, som muliggør den ønskede fusion. Det kan bl.a. ske ved hjælp af bindende tilsagnsaftaler mellem parterne og Konkurrencerådet. De tilsagn, som parterne har tilbudt i den aktuelle sag, ville imidlertid ikke kunne løse de konkurrenceproblemer, som fusionen ville skabe. Det er første gang siden indførelse af reglerne om fusionskontrol i år 2000, at Konkurrencerådet forbyder en fusion.