Skip navigation

Kendelse af 18. oktober 2019 - Ringkjøbing Landbobank A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

KL-4-2019

18. oktober 2019

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse om aktindsigt på betalingskortområdet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i november 2018 en underretning fra Ringkjøbing Landbobank A/S, om at pengeinstituttet havde meddelt et betalingsinstitut afslag på adgang til pengeinstituttets betalingskontotjenester. Styrelsen modtog i december 2018 en klage fra betalingsinstituttet over pengeinstituttets afslag. Styrelsen indledte på den baggrund en sag om, hvorvidt afslaget er i overensstemmelse med betalingslovens § 63, stk. 1.

Konkurrenceankenævnet har den 18. oktober 2019 stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse om, at betalingsinstituttet har adgang til partsaktindsigt i en del af sagen.

Konkurrenceankenævnet anfører i den forbindelse, at det er: ”det almindelige forvaltningsretlige partsbegreb, der finder anvendelse i denne sag.” Konkurrenceankenævnet anfører endvidere, at betalingsinstituttet: ”opfylder betingelserne for at have partsstatus i den del af sagen, der vedrører Ringkjøbing Landbobanks konkrete afslag” til betalingsinstituttet.