Skip navigation

Påbud vedr. gebyropkrævning - Silvan A/S

SIF-18/13263-6

02. juli 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har truffet følgende afgørelse i forbindelse med virksomhedens opkrævning af gebyrer for brug af betalingskort.

Silvan A/S påbydes at ophøre med at opkræve gebyr for sine kunders betaling med betalingskort, såfremt dette ikke allerede er sket, jf. § 121, stk. 3 i lov om betalinger.

Silvan A/S påbydes fremover at afstå fra en adfærd, der har samme eller tilsvarende formål eller følge, som beskrevet ovenfor.