Skip navigation

Social Star - gratis undervisningsmateriale

Socialstar

Gå til undervisningsmaterialet her:  

Social Star for 5.-6. klasse

Social Star for 7. klasse

Undervisningsforløbet er gratis at bruge, og du behøver ikke være ekspert i sociale medier for at undervise i det. Undervejs i forløbet er der lærervejledninger, som ikke er tilgængelige for eleverne.

Forløbet er inddelt i mini-forløb, hvor materialets 11 aktiviteter fordelt over følgende tematiske mapper.

  • Internettet kender dig
  • Mød SoMe-stjernene
  • Reklamejunglen

På den måde kan børn og unge få de grundlæggende kompetencer i forhold til at identificere og afkode kommerciel kommunikation på sociale medier. Det fulde forløb varer ca. 20 lektioner og strækker sig over 3 uger i danskundervisningen.

Forløbet er udarbejdet, så det bygger på de forenklede fælles mål for Dansk og arbejder med alle fire elevpositioner fra det tværgående emne "it og medier".

Social Star blev lanceret i 2015. I 2018 er forløbet blevet udbygget med materiale om online fælder.

I 2019 har Social Star fået en generel opdatering og aktiviteterne er blevet inddelt i tematiske mini-forløb. Endvidere er forløbet blevet opdateret med en ny video med Morten Münster, der blandt andet fortæller om, hvordan man kan se, at noget er markeret som reklame på sociale medier.

 

social star på facebook  Følg social star på Facebook

social star