Skip navigation

Vandtilsyn

Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi regulerer de økonomiske forhold i vandsektoren i Danmark, så de danske drikke- og spildevandsselskaber hele tiden drives så effektivt som muligt.

Vandsektorens kerneopgaver er at sikre rent drikkevand og at udlede renset spildevand tilbage til naturen. Men vandsektoren består af naturlige monopoler. Det betyder, at vand- og spildevandsselskaber ikke er udsat for konkurrence. Manglende konkurrence fører typisk til for lav effektivitet og derfor for høje priser.

I Forsyningssekretariatet anvender vi økonomisk regulering til at efterligne det konkurrencepres, selskaberne ville have oplevet, hvis vand og spildevand havde været konkurrenceudsatte ydelser på et velfungerende marked – under hensyntagen til, at drikke- og spildevandsselskabernes ydelser er samfundsvigtige og leveres under forskellige produktionsvilkår og med lovfastsatte krav om kvalitet. Under disse hensyn tager den økonomiske regulering alene forbrugernes parti. Vores opgave er, at der leveres så rent vand og så ren natur som muligt for forbrugernes penge.

Reguleringen af vandselskabernes økonomiske forhold efterligner det manglende konkurrencepres i vandsektoren ved brug af benchmarking og fastsættelse af økonomiske rammer med effektiviseringskrav.

En effektiv regulering styrker også efterspørgslen efter ny, bedre og prisstærk vand- og miljøteknologi til gavn for arbejdspladser og eksport.

Læs mere om Forsyningssekretariatet

NYHEDER

Gå til Analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren udskudt

31. marts 2020

Klima- Energi- og Forsyningsministeriet har udskudt fristen for at aflevere Forsyningssekretariatets analyse af effektiviseringspotentialet i vandsektoren til fredag 24. april.

Gå til Oplæg på konferencen "Forsyningspolitisk kompas"

05. februar 2020

Vicedirektør Jacob Schaumburg-Müller holdt et indlæg på konferencen ”Forsyningspolitisk kompas” den 4. februar 2020.