Skip navigation

Vandtilsyn

Forsyningssekretariatet (vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Vi regulerer vandsektoren i Danmark, så drikke- og spildevandsselskaber hele tiden bliver mere effektive. Det gør vi ved hjælp af benchmarking og regulering af vandselskabernes økonomiske forhold.

Vandtilsyn bidrager til lavere vandpriser, højere forbrugervelfærd, bedre konkurrenceevne for de vandforbrugende virksomheder og dermed vækst i Danmark.

Læs mere om Forsyningssekretariatet

NYHEDER

Gå til Årets benchmarkingmodel til de økonomiske rammer 2020-2021

29. juli 2019

Benchmarkingmodellen til de økonomiske rammer for 2020-2021 er nu offentliggjort. I år er modellen med til at fastsætte de større spildevandsselskabers individuelle effektiviseringskrav.