Pressemeddelelse

Bedre auktionssystem vil gavne patienter og sundhedsbudgetter

Systemet med 14-dages prisauktioner over receptmedicin til apotekerne, hvor patentet er udløbet, resulterer i markante prishop fulgt af langsomme prisfald. Forskningsresultater viser, at forklaringen kan være manglende konkurrence.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Her ser vi sandsynligvis en af forklaringerne på, at danskerne oplever, at deres receptpligtige medicin pludselig kan stige voldsomt i pris. Forskerne har påvist et tydeligt mønster i prisudviklingen, samt at de store spring i priserne oftere sker, når konkurrencen svækkes.
Forskernes resultater er interessante, fordi de viser, at prisauktionerne over receptpligtig medicin ikke er så velfungerende, som man umiddelbart kunne tro. Det kan medføre højere priser, og at det offentlige sundhedsbudget og patienterne må betale regningen.
Sidste efterår fremlagde Konkurrencerådet 11 anbefalinger, som kan styrke konkurrencen på markedet for medicin til apotekerne – en af dem var netop at se nærmere på, om 14-dagesauktionerne var rigtigt indrettet. Rådet vurderer, at konkurrencen på markedet kan styrkes til gavn for patienterne og de offentlige sundhedsbudgetter.

I artiklen ”Priscykler i markedet for receptpligtig medicin efter patentudløb” påpeges en række udfordringer ved Lægemiddelstyrelsens auktionssystem over receptpligtig medicin, efter patentet er udløbet. Artiklen er skrevet af ph.d-studerende Frederik Plum Hauschultz og postdoc Anders Munk-Nielsen begge ved Københavns Universitet.

I over 3000 tilfælde siden 1998 er markedsprisen på et medikament steget over 50 procent fra en 14-dages prisperiode til den næste. Prisstigningerne efterfølges som regel af meget langsomme prisfald, hvor det kan tage et år eller mere, før prisen er vendt tilbage til udgangspunktet.

Særligt fremhæver forskerne tre udfordringer ved prisauktionerne:

  • Medicinleverandørerne har let og fri adgang til viden om de bud, konkurrenter har afgivet i Lægemiddelstyrelsens auktionssystem via medicinpriser.dk
  • Efter auktionerne forekommer særdeles ofte leveringssvigt, og der er ingen straf for ikke at levere.
  • Auktionens vinder sælger kun omkring 70 procent af medicinen i den vundne periode. Resten sælges af konkurrenter til højere priser.

Konkurrencerådet anbefalede i efteråret 2016 i sin analyse ”Konkurrence om distribution af medicin” at undersøge gevinster og omkostninger ved den 14-dages prisperiode, som auktionerne indebærer. De nye forskningsresultater understreger behovet herfor.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.