Analyse

Konkurrence om distribution af medicin (KFST som uafhængig myndighed)

To grossister leverer næsten al medicin til apotekerne. Nye distributører kan ikke komme ind på markedet, og konkurrencen på pris mellem grossister er sat ud af kraft. Det medfører højere priser og større offentlige udgifter. Der er behov for lovændringer, konkluderer Konkurrencerådet i en ny analyse.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:  

Konkurrencen om at levere medicin til danskerne via apoteker har det dårligt. Vi har et grossistled, hvor to virksomheder sidder på næsten alt. I praksis kan de ikke konkurrere på pris, og apotekerne er så gennemregulerede, at de ikke kan medvirke til at øge konkurrencen på pris.
Vi vurderer, at forbrugerne betaler for meget for deres medicin på apotekerne. Vi har fremlagt en række anbefalinger, som kan styrke konkurrencen til gavn for forbrugerne og statsfinanserne, samtidig med at de vigtige sundhedspolitiske hensyn kan tilgodeses.

Konkurrencerådet har i dag offentliggjort analysen ”Konkurrence om distribution af medicin”. Analysen afdækker en række konkurrencemæssige problemer på markedet for distribution af medicin til apotekerne.

Distribution af medicin til alle landets apoteker varetages næsten udelukkende af de to grossister, Nomeco og Tjellesen Max Jenne. De to kan i praksis ikke konkurrere indbyrdes på pris, og der er ikke pres fra potentielle konkurrenter, fordi det er svært for nye grossister at komme ind på markedet.

Apotekerne har kun begrænsede incitamenter til at afprøve andre engrosforhandlere. Reguleringen af området betyder, at apotekernes indkøbspris på medicin er den samme, uanset hvilken af de to eksisterende engrosforhandlere, de køber medicin igennem. Og de to store grossisters rabatsystemer er stort set identiske.

Begge grossister tilbyder apotekerne det fulde sortiment af medicin, og de tilbyder hver især en it-løsning, som betyder, at apotekeren ikke skal tænke på varebestilling og lagerstyring. Det styrer grossisten. Det tætte samarbejde og it-løsningen gør det vanskeligt for nye grossister at komme ind på markedet.

På baggrund af analysen opstiller Konkurrencerådet en række anbefalinger, som kan samles under tre hovedoverskrifter: 

  • De væsentlige barrierer for nye medicingrossister skal reduceres.
  • Medicingrossister skal have bedre muligheder for at konkurrere på pris og større incitament til at konkurrere på leveringsevne.
  • Apotekerne skal have større incitament til at afsøge markedet og finde alternative grossister.

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennem de seneste 20 år samlet viden om konkurrencen på medicinalmarkedet i Danmark. Der er udgivet flere analyser, hvor konkurrencemæssige problemer på forskellige dele af markedet er afdækket. Konkurrencerådet har gentagne gange henvendt sig til den siddende sundhedsminister med henblik på at få ændret regulering af området, senest i 2012.

Desuden har EU-kommissionen og Konkurrencerådet afgjort en række sager om overtrædelser af konkurrenceloven på medicinområdet.