Skip navigation

Udbud.dk

Udbud.dk samler de danske offentlige udbud ét sted, så leverandører har lettere adgang til opgaverne. 

Med udbudsloven er pligten til at annoncere offentlige varer- og tjenesteydelseskontrakter efter tilbudslovens afsnit II på udbud.dk afskaffet., dvs. varer og tjenesteydelseskontrakter på over 500.000 kr. og under tærskelværdien.

Der er således annonceringspligt på udbud.dk for offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. 

Du er som ordregiver forpligtet til at annoncere følgende på udbud.dk:

  • offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse. 

Som ordregiver har du mulighed for frivilligt at annoncere følgende kontrakter på udbud.dk:

  • offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse
  • offentliggøre licitationer af bygge- og anlægsopgaver efter tilbudslovens afsnit I
  • varsle fremtidige indkøbsplaner. Statslige myndigheder skal dog varsle fremtidige indkøb.

Annonceringspligt for offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse følger af § 1 i ”Bekendtgørelse om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse og om anvendelsen af elektroniske kommunikationsmidler i udbud efter udbudslovens afsnit II og III”. 

Muligheden for at oprette EU-udbud på udbud.dk udgår

Funktionaliteten om oprettelse af EU-udbud via udbud.dk udgår pr. 21. december 2015. Herefter kan annoncering af EU-udbud kun ske via TED (Tenders Electronic Daily) her:

http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do


EU-udbud vil fortsat blive vist på udbud.dk, hvilket betyder at man fortsat kan søge EU-udbud frem på udbud.dk

Læs mere på Udbud.dk her

Sidst opdateret: 17. april 2018

VEJLEDNINGER OG ANALYSER

VIL DU LÆSE NÆRMERE?

Her finder du styrelsens vejledninger og analyser inden for udbudsområdet. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet: Nyt om udbud

VIL DU HOLDE DIG OPDATERET?

I nyhedsbrevet orienterer styrelsen løbende om de nyeste vejledninger, udbudsregler, arrangementer om udbud og andre nyheder om udbud og indkøb.