Pressemeddelelse

Sø- og Handelsretten: Tøjforhandlere overtrådte konkurrenceloven

Det var i strid med konkurrencereglerne, da tøjforhandlerne Hugo Boss og Kaufmann udvekslede oplysninger om blandt andet udsalgspriser. Desuden har Hugo Boss ulovligt udvekslet oplysninger med tøjforhandleren Ginsborg i en tilsvarende sag. Det har Sø- og Handelsretten afgjort.

16. maj 2024 kl. 09:40 er navnet på National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) præciseret

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger:

Dommene konkluderer, at informationsudvekslingen mellem Hugo Boss og henholdsvis Kaufmann og Ginsborg havde til formål at begrænse konkurrencen. Der var tale om samordnet praksis mellem konkurrenter, og der var i hver sag tale om én sammenhængende overtrædelse, uanset at der har været perioder med op til et år mellem de udvekslede e-mails.
Dommene understøtter, at virksomheder skal være særligt varsomme med at udveksle oplysninger med deres forhandlere, når de selv er aktive på samme marked og dermed også er konkurrenter. Når tøjforhandlere fortæller hinanden, hvad de sætter på udsalg og til hvilken pris, så begrænser de den konkurrence, som ellers skal sikre forbrugerne lave priser og bedre kvalitet.
Det forhold, at Hugo Boss er leverandør til både Ginsborg og Kaufmann har ikke haft betydning. Hugo Boss har egne butikker, der sælger direkte til forbrugerne, og derfor er der tale om ulovlig informationsudveksling mellem konkurrenter.

Sø- og Handelsretten har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse i to sager om ulovlig udveksling af informationer. I den ene sag har Hugo Boss og tøjforhandleren Kaufmann udvekslet oplysninger om priser, rabatter og mængder, og i den anden sag er tilsvarende oplysninger udvekslet mellem Hugo Boss og tøjforhandleren Ginsborg.

Hugo Boss sælger Boss-produkter i egne butikker og leverer samtidig Boss-produkter til blandt andet Kaufmanns og Ginsborgs butikker.

Hugo Boss og Kaufmann har udvekslet informationer om priser med videre fra januar 2014 til november 2017. Hugo Boss og Ginsborg har udvekslet informationer fra december 2014 til april 2018.

Konkurrencerådet afgjorde sagerne i 2020. Hugo Boss og Kaufmann ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet, mens Ginsborg valgte ikke at anke. I 2021 stadfæstede Konkurrenceankenævnet de to rådsafgørelser, som blev anket videre til Sø- og Handelsretten, der nu ligeledes har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse.

Konkurrencerådet har anmeldt overtrædelserne til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 25 54 77 88.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.