Pressemeddelelse

Højesteret: Nets’ gebyrer var urimeligt høje

Nets tog for høje gebyrer fra netbutikkerne for forbrugernes betalinger med dankort. Højesteret har stadfæstet to afgørelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at gebyrerne var urimeligt høje, og at de skulle nedsættes til 1,20 kroner.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller, siger:

”Højesteret fastslår, at de gebyrer for dankortbetalinger, som netbutikkerne betalte til Nets, var urimeligt høje, og at de skulle nedsættes til ikke over 1,20 kroner i snit, som vi foreskrev i 2013. Ifølge betalingsloven skal gebyrerne stå i rimeligt forhold til omkostningerne, så Nets kan ikke tage overpriser, selv om selskabet er eneste indløser af dankortet.”

Højesteret skriver i dommen:

”Sammenfattende finder Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte konkurrencemyndighedernes afgørelser og stadfæster derfor landsrettens dom.”

Højesteret skriver på sin hjemmeside:

"Højesteret bemærkede, at domstolene kan prøve bl.a., om konkurrencemyndighedernes skøn hviler på et urigtigt eller mangelfuldt grundlag. Det påhviler som udgangspunkt den, der anfægter myndighedernes skøn at godtgøre, at der foreligger mangler ved grundlaget for skønsudøvelsen, og at manglerne har haft betydning for afgørelsens indhold. Højesteret udtalte, at det efter en samlet vurdering ikke var godtgjort, at styrelsen havde begået væsentlige fejl i forbindelse med skønsudøvelsen, eller at påbuddet om et maksimalt gennemsnitligt servicegebyr pr. transak­tion på 1,20 kr. var i strid proportionalitetsprincippet."

Højesterets dom omfatter to afgørelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen traf i november 2012 og i maj 2013, om det gebyr, som netbutikker betaler til Nets, når deres kunder betaler med dankort.

I begge sager afgjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at Nets havde overtrådt den daværende betalingstjenestelov (i dag betalingsloven). Konkurrenceankenævnet og Østre Landsret har siden stadfæstet afgørelserne.

I den første afgørelse påbød Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i november 2012 Nets at nedsætte dankortgebyrerne ved nethandel til ”et rimeligt niveau” senest 31. januar 2013.

I den anden afgørelse i maj 2013 vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det ikke var sket, og greb derfor ind igen ved at påbyde Nets at nedsætte gebyrerne til et beløb, som ikke oversteg 1,20 kroner i gennemsnit.  Nets nedsatte gebyret i juli 2013.

Det var styrelsens vurdering, at Nets’ dankortgebyrer ved nethandel ikke stod i rimeligt forhold til Nets’ omkostninger, og at dankortgebyrerne førte til en overnormal indtjening hos Nets. Derved havde Nets overtrådt betalingstjenesteloven.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.