Pressemeddelelse

Danske priser har generelt fulgt udlandets

De generelle prisstigninger i Danmark har været på niveau med sammenlignelige lande, mens fødevarepriserne er steget lidt mindre herhjemme i 2022. Det fremgår af en orientering til erhvervsministeren fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Forbrugerpriserne i Danmark har de senere år fulgt prisudviklingen i Holland, Sverige og Tyskland. Ses på virksomhedernes bruttoavancer, så viser de i 2022 ikke tegn på at være generelt stigende bortset fra søtransport og dele af forsyningssektoren. Det fremgår af notatet ”Status for prisovervågning”, som er en orientering til erhvervsministeren fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil forsætte med at overvåge prisudviklingen i Danmark og bidrage til arbejdet i regeringens Forum for Forbrugerpriser. Notatet vil indgå i drøftelserne på det kommende møde i forummet, hvor der deltager repræsentanter fra forbruger- og erhvervsorganisationer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev af den tidligere erhvervsminister bedt om at skærpe prisovervågningen med særlig fokus på smør- og gaspriserne. Siden er priserne på både smør og gas faldet, og på årsbasis har de udviklet sig nogenlunde som i de sammenlignelige lande. For gas er der observeret relativt høje danske prisstigninger frem til og med oktober 2022, hvilket dog blandt andet kan forklares med forskelle i landenes opgørelsesmetoder.

Generelt har prisniveauet været højere i Danmark end i EU igennem en årrække, også efter der er korrigeret for forskelle i moms, afgifter og velstand. Det skyldes især relativt høje danske priser på tjenesteydelser.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også undersøgt, om tidligere perioder med kraftige stigninger i fødevarepriserne har givet anledning til højere overskud hos supermarkeder og fødevareproducenter. Det er der ingen systematisk tendens til.

Notatet er fra den 27. januar 2023 og bygger som udgangspunkt på offentligt tilgængelige oplysninger frem til dette tidspunkt.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Læs notatet ”Status for prisovervågning”

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.