Pressemeddelelse

Ny redegørelse om realkreditlån

Realkreditinstitutternes bidragssatser har ligget stille siden 2016, men er væsentligt højere end i slutningen af 00’erne. Egenkapitalforrentningen har været relativt høj de senere år, og realkreditinstitutterne er godt stillet i forhold til at opfylde EU's fremtidige kapitalkrav. Det viser ny redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Bidragssatserne, som er institutternes pris for at administrere realkreditlån, har ikke ændret sig siden seneste redegørelse og har ligget stille siden 2016. Realkreditinstitutterne hævede imidlertid bidragssatserne kraftigt i perioden fra 2009 til 2016. I samme periode har institutterne indført et gebyr kaldet ”kursskæring”. Det fremgår af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens redegørelse ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling”.

Efter en lang periode med rentefald er udviklingen vendt, og renten er siden begyndelsen af 2022 steget kraftigt. Dermed kommer de betydelige stigninger i realkreditinstitutternes bidragssatser og kursskæring siden 2009 først nu, gradvist, til udtryk i en egentlig forøgelse i boligejernes samlede finansieringsomkostninger.

Realkreditsektorens egenkapitalforrentning har siden 2016 været relativt høj sammenlignet med den foregående femårsperiode. I 2020 faldt egenkapitalforrentningen lidt tilbage som følge af nedskrivninger i lyset af forventede tab som følge af covid-19. Disse tab er dog udeblevet, og egenkapitalforrentningen er steget igen efterfølgende.

Styrelsens opgørelser peger på, at realkreditinstitutterne samlet set opfylder de kapitalkrav, der forventes gennemført på EU-plan frem mod 2032. Et eventuelt behov for at fastholde de høje bidragssatser med henblik på at styrke kapitalberedskabet er derfor ikke længere til stede i samme omfang som tidligere.

Den årlige redegørelse ”Realkredit- og prioritetslån. Priser og markedsudvikling” offentliggøres som følge af en politisk aftale om øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet, der blev indgået i januar 2017.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indhentet oplysninger hos de fem største realkreditinstitutter samt foretaget en spørgeskemaundersøgelse hos 14 pengeinstitutter. Desuden bygger redegørelsen på regnskabsdata frem til første halvår 2022.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Bidragssatser og kursskæring

Bidragssatser

  • Bidrag er et administrationsbidrag, som realkreditinstitutter opkræver for at formidle og administrere realkreditlån.
  • Bidragssatsen fastsættes ud fra lånetype og boligens belåningsgrad på lånetidspunktet.
  • Bidragssatsen sænkes ikke automatisk i takt med, at lånet afdrages eller boligen stiger i værdi. Tilsvarende sættes den heller ikke automatisk op, hvis ejendommens værdi falder.
  • Realkreditinstitutterne kan ændre bidragssatsen i låneperioden, hvis der er ændringer i markedsforholdene.

Kursskæring

  • Kursskæring et gebyr, som låntagerne betaler ved oprettelse af realkredit og ved refinansiering af variabelt forrentede realkreditlån.
  • Kursskæringen fastsættes som et nedslag i den kurs, som en låntagers lån udbetales til. Hvis kursskæringen eksempelvis er fastsat til ”20 basispunkter” (0,2 procent) betyder det, at låntageren ved oprettelse af et lån på 1,5 millioner kroner til kurs 99 betaler 3.000 kroner i kursskæring.
  • Realkreditinstitutterne begyndte at opkræve kursskæring i 2012.
  • Lån som ofte refinansieres – fx F1 og F3 – koster mere i kursskæring end lån, som sjældnere refinansieres.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.