Pressemeddelelse

Nye udbudsregler træder i kraft i dag

Folketinget vedtog den 9. juni 2022 en revideret udbudslov, hvor størstedelen af ændringerne træder i kraft i dag, fredag 1. juli. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en kort vejledning om ændringerne suppleret med spørgsmål og svar.

Den reviderede udbudslov, der også gennemfører visse ændringer i tilbudsloven og klagenævnsloven, rummer en række nye muligheder og krav. Blandt andet skal offentlige ordregivere fremover for visse kontrakter kræve af deres leverandører, at de benytter personer under oplæring (fx lærlinge). Reglerne om udelukkelse af ordregivere, der ønsker at byde på en opgave, strammes, og små og mellemstore virksomheders muligheder for at levere til den offentlige sektor styrkes.

Der er også indført ændringer i reglerne for, hvornår ordregivere kan udelukke virksomheder fra udbud. Nogle af ændringerne i loven er desuden gennemført med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders adgang til offentlige udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en kort vejledning om ændringerne i udbudsloven. Desuden har styrelsen lagt spørgsmål/svar på sin hjemmeside, som blandt andet er baseret nogle af de spørgsmål, som blev rejst i processen og i forbindelse med høringen om lovforslaget. Styrelsens generelle vejledning om udbudsreglerne vil blive opdateret hurtigst muligt.

Efter sommerferien har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen inviteret til en række dialogmøder om ændringerne af loven i København, Odense og Aarhus.

Udbudsloven er ændret på baggrund af en omfattende evaluering, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har stået for, lige som styrelsen har haft ansvaret for det øvrige lovforberedende arbejde. Lovforslaget var i offentlig høring i foråret 2022.

Læs udbudsloven her 

Læs mere om ændringerne i udbudsloven her 

Find spørgsmål/svar til ændringerne i udbudsloven her her

Tilmelding til dialogmøder

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.