Pressemeddelelse

Forbrugerne har nydt godt af vandregulering

Den økonomiske regulering af de danske drikkevandsselskaber har sikret forbrugerne lavere vandpriser. Uden reguleringen ville prisen på drikkevand i de større regulerede selskaber i gennemsnit være 13-17 procent højere, viser en omfattende analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Danske vandselskaber er naturlige monopoler, som er omfattet af regulering blandt andet for at understøtte effektiv drift. Vi kan nu vise, at den økonomiske regulering har medført væsentligt lavere drikkevandspriser til forbrugerne. Tidligere analyser har desuden dokumenteret, at vandkvaliteten og forsyningssikkerheden ikke er påvirket negativt af reguleringen, snarere tvært imod. Reguleringen har således gavnet forbrugerne, helt i tråd med hensigten.

Det er første gang sammenhængen mellem den økonomiske regulering og drikkevandspriserne er undersøgt på så omfattende et datagrundlag.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har baseret analysen på oplysninger om vandpriserne hos over 300 drikkevandsselskaber, og der er indsamlet oplysninger fra både før og efter 2011, hvor vandselskaberne begyndte at blive reguleret økonomisk. Desuden er prisudviklingen hos de økonomisk regulerede drikkevandsselskaber sammenlignet med udviklingen hos de mindre selskaber, der ikke er underlagt reguleringen.

Data stammer blandt andet fra særskilte indberetning fra selskaberne, brancheorganisationen Danva og internet archives (tidligere versioner af vandselskabernes hjemmesider, hvor der fremgår prisoplysninger). Hertil kommer de oplysninger, som Forsyningssekretariatet løbende har indsamlet til brug for sine opgaver som regulator.

Inden offentliggørelsen har analysen været i høring hos relevante interessenter.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere analyseret, hvorvidt reguleringen af vandselskaberne har påvirket vandkvalitet og forsyningssikkerhed. Analyserne viser blandt andet, at den økonomiske regulering ikke har ført til dårligere vandkvalitet i drikkevandsselskaberne, når der måles på andelen af mikrobiologiske overskridelser i vandprøver. Desuden findes der ikke sammenhæng mellem vandselskabernes forsyningssikkerhed og deres økonomiske effektivitet.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Fakta om økonomisk regulering af vandselskaber

  • Siden 2011 er alle større vandselskaber reguleret økonomisk med henblik på at sikre en effektiv drift, så vandpriserne ikke er højere end nødvendigt – til gavn for forbrugere og vandforbrugende virksomheder.
  • Vandselskaber er naturlige monopoler. Forbrugere og virksomheder kan derfor ikke skifte selskab, hvis de ønsker. Det nødvendiggør regulering med effektivitetskrav, som skal give selskaberne incitament til at være lige så effektive som de ville være på et marked med konkurrence.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.