Pressemeddelelse

Konkurrencerådet undersøger markedet for opladning af elbiler

Konkurrencerådet iværksætter en analyse af konkurrencen på markedet for opladning af elbiler. Analysen har til formål at identificere eventuelle udfordringer for konkurrencen og etablering af et velfungerende marked for opladning af elbiler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil udarbejde en analyse af konkurrencen på markedet for opladning af elbiler. Den udarbejdes på foranledning af Konkurrencerådet.

Markedet for opladning af elbiler er fortsat relativt lille, men i takt med at elbiler vinder større udbredelse, vil markedet vokse. Samtidig kan et velfungerende marked for opladning understøtte, at de klimapolitiske målsætninger om flere elbiler indfris.

Der er betydelig variation i prisen på at oplade fra en offentlig tilgængelig ladestander. En nylig rapport fra Transportministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet finder således, at prisen kan variere mellem, hvad der svarer til 2,5 og 9 kr. per kWh ved såkaldt ad-hoc opladning, hvor man ikke i forvejen har tegnet et abonnement hos en bestemt udbyder. En sådan variation i prisen på opladning svarer til, at prisen på benzin kan variere mellem, hvad der svarer til 7,5 og 27 kroner per liter.

Analysen vil undersøge markedsforholdene nærmere og blandt andet se på, om der er barrierer for udbydere og forbrugere, som begrænser konkurrencen på markedet for opladning af elbiler. Hvis der findes grundlag for det, vil der også blive udarbejdet forslag, som kan understøtte effektiv konkurrence og gøre markedet mere velfungerende.

I forbindelse med analysen vil Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tage kontakt til en række aktører på markedet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer endvidere interessenter til at byde ind med problemstillinger eller fakta, som kan have betydning for konkurrencen på markedet for opladning af elbiler. Henvendelse kan ske til ekspert i økonomisk analyse Thomas Bue Bjørner på tbb@kfst.dk eller telefon 41 71 53 04.

Pressehenvendelser kan ske til kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.