Pressemeddelelse

Konkurrencemyndighederne godkender Sydbanks fusion med Alm. Brand Bank

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt, at Sydbank overtager samtlige aktier i Alm. Brand Bank.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jacob Schaumburg-Müller, siger:

Fusionen har ikke givet os anledning til at have konkurrenceretlige betænkeligheder. Vi har ikke modtaget nogen form for indsigelser mod fusionen fra konkurrenter eller kunder og har ikke selv fundet, at der skulle være konkurrencemæssige udfordringer.

Hvert år godkender Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en række fusioner efter en såkaldt forenklet procedure. Det er muligt, når det hurtigt står klart, at der ikke er konkurrencemæssige betænkeligheder. Vurderingen er i disse tilfælde blandt andet baseret på informationen i fusionsanmeldelsen og styrelsens øvrige viden om de markeder, der er tale om.

Der har været en del interesse om denne fusion blandt andet i medierne. Fusionen mellem Sydbank og Alm. Brand Bank har dog kunnet godkendes af konkurrencemyndighederne efter den enkle procedure. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en endelig anmeldelse af fusionen mandag 26. oktober, men parterne havde tidligere orienteret styrelsen om deres fusionsplaner.

Sydbank er primært en bankvirksomhed, der driver detail- og erhvervsbank og er aktiv på det finansielle bankmarked. Sydbank har desuden aktiviteter inden for erhvervsleasing, og banken formidler blandt andet realkreditlån, forsikringer, investeringsprodukter og pensionsordninger for en række samarbejdspartnere.

Alm. Brand Bank har før fusionen været en del af koncernen Alm. Brand A/S. Banken er aktiv på detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Via datterselskabet Alm. Brand Leasing er banken aktiv inden for privat-og erhvervsleasing af motorkøretøjer. Alm. Brand Bank formidler blandt andet realkreditlån og investeringsprodukter via samarbejdspartnere og pension- og forsikringsløsninger på vegne af Alm. Brand Forsikring og Alm. Brand Liv og Pension.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 40630906.

Læs afgørelsen af fusionen mellem Sydbank og Alm. Brand Bank

Lyt til podcast om dansk fusionskontrol

Dansk fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis virksomhederne tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af dem hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.
  • En fusion skal også anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse, og fusionsgebyret er betalt.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.