Pressemeddelelse

Bedre muligheder for at gribe ind over for digitale platforme

Folketinget har i dag vedtaget ”Lov om håndhævelse af P2B-forordningen”, som blandt andet indebærer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal håndhæve EU-forordningen Platform-to-Business (P2B) i Danmark.

De digitale platforme har fået stor betydning for danske forbrugere og virksomheder. Typisk samler platformene forskellige virksomheders tilbud, og de giver forbrugerne mere at vælge imellem, mens virksomhederne når bredere ud.

”Lov om håndhævelse af P2B-forordningen”, som Folketinget netop har vedtaget, giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beføjelser til at gribe ind over for digitale platforme, som ikke lever op til EU’s P2B-forordning. Styrelsen får blandt andet hjemmel til at få udleveret alle oplysninger, som er nødvendige for at håndhæve forordningen, herunder de algoritmer, som platformene benytter.

EU’s P2B-forordning stiller en række krav til de digitale platforme og giver samtidig virksomhederne, der er til stede på dem en række rettigheder.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse om ”Lov om håndhævelse af P2B-forordningen”

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.