Pressemeddelelse

Konkurrencemyndigheder kan ikke gribe ind over for advokatetisk regel

Justitsministeren har afgjort, at de advokatetiske reglers forbud mod såkaldt ”klientfiskeri” er en direkte og nødvendig følge af retsplejeloven. Afgørelsen afskærer konkurrencemyndighederne fra at gribe ind over for forbuddet samt anvendelsen og fortolkningen af det.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.