Pressemeddelelse

Vejledning om fælles bud på opgaver sendt i høring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et udkast til vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven.” Vejledningen sendes nu i åben høring.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

Vi ved der er stor interesse for vejledningen, så det er naturligt, at vi nu åbner mulighed for, at alle kan byde ind. En vejledning kan ikke afklare alle konkrete forhold, men vi skal gerne nå dertil, hvor den hjælper virksomheder til at vurdere, om de gavner eller skader udbyderen af en opgave ved at gå sammen og afgive fælles bud. Det er det, som gør hele forskellen i forhold til konkurrenceloven.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har sendt udkastet til vejledningen ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” i åben høring. Vejledningen skal erstatte ”Vejledning om konsortier i forhold til konkurrenceloven.

I forhold til den tidligere vejledning kan især tre forhold i det nye udkast fremhæves:

  • Højesterets dom i sagen om det såkaldte vejstribekonsortium og de forhold, som Højesteret lægger til grund for dommen, er indarbejdet i udkastet.
  • Der er tilføjet et afsnit om, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen prioriterer sager på området.
  • Der er indarbejdet nye og flere eksempler

Den endelige vejledning skal godkendes af Konkurrencerådet, og udgives af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen som uafhængig konkurrencemyndighed. Høringssvar kan sendes til she@kfst.dk indtil den 20 maj 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet udkastet til den nye vejledning som følge af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt. Dommen var på linje med, hvad både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet afgjorde i den pågældende sag.

For yderligere information

Kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.