Pressemeddelelse

Periode med afbrudte frister for fusionskontrol forlænges yderligere

Erhvervsministeren har udstedt en ændringsbekendtgørelse, som forlænger den periode, hvor fristerne for fusionskontrol er afbrudt. Fristerne vil herefter være afbrudt i perioden fra den 18. marts til den 10. maj 2020.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøger fortsat at overholde de normale tidsfrister for fusionskontrol, og siden den 18. marts er fire fusioner godkendt inden for de normale frister, mens ingen fusioner har overskredet dem.

Den særlige situation omkring COVID-19 har dog medført, at de lovbestemte tidsfrister er afbrudt fra og med den 18. marts. Afbrydelsen af fristerne er netop blevet forlænget til den 10. maj.

Det drejer sig om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12d styk 1-5, og det er anden gang, at perioden med afbrudte tidsfrister forlænges. Forlængelsen skyldes også denne gang, at regeringen har forlænget perioden med COVID-19 foranstaltninger.

Situationen indebærer, at både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fusionernes parter kan blive udfordret i forhold til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for behandlingen af fusionen. Det samme gælder kunder og konkurrenter, som spiller en vigtig rolle i styrelsens markedsundersøgelser. Dermed vil der uden fristforlængelsen være risiko for, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer, som hidtil, virksomheder, der ønsker at fusionere, til at tage kontakt til styrelsen i god tid.

Links

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Dansk fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse, og fusionsgebyret er betalt.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.