Skip navigation

Vandselskabers frister udskydes (opdateret)

23. marts 2020

Opdateret den 30. marts, da mindre forbrugerejede vandselskabers frist for endelig udtræden er udskudt på ny. Nu er fristen 1. september 2020. Ændret i tredje afsnit og nyt link nederst på siden.

Alle vandselskabernes frister for at indberette data er udskudt med 14 dage. Det sker, fordi flere vandselskaber og deres revisorer kan få svært ved at nå at indberette data inden for de lovbestemte frister som følge af foranstaltningerne omkring udbruddet af covid-19.

Vandselskaberne skulle indberette data til Forsyningssekretariatet senest den 15. april 2020, men det kan blive svært at nå på grund af foranstaltningerne omkring udbruddet af covid-19.

Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet har besluttet at rykke alle frister med 14 dage. Som konsekvens heraf ændres også Forsyningssekretariatets frister senere i 2020 for offentliggørelse af benchmarking-resultater, høring af udkast til afgørelser om økonomiske rammer samt endelige afgørelser om økonomiske rammer.

Det er fra i år muligt for mindre, forbrugerejede vandselskaber at træde ud af den økonomiske regulering. Flere af dem kan dog have svært ved afholde generalforsamlinger på grund af forsamlingsforbuddet, og har derfor svært ved at nå fristen for anmodning om udtræden. Fristen er herfor udskudt til 1. september 2020.

Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet vil i de kommende uger følge udviklingen af covid-19 og løbende vurdere behovet for eventuelle yderligere justeringer af fristerne.

Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fastsætter årligt økonomiske rammer for landets største vandselskaber.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Sidst opdateret: 30. marts 2020