Pressemeddelelse

Frister for fusionskontrol afbrydes i 14 dage

Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som indebærer, at fristerne for fusionskontrol afbrydes i 14 dage.

Når virksomheder ønsker at gennemføre en større fusion, skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontrollere, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen væsentligt til skade for konkurrenter og forbrugere. Styrelsen har en lovbestemt periode til at godkende eller forbyde fusionen.

Som følge af de foranstaltninger, der har været nødvendige for at forebygge og inddæmme udbredelsen af covid-19, er de frister, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til at behandle en fusion, ekstraordinært afbrudt i 14 dage. Det drejer sig konkret om fristerne i konkurrencelovens paragraf 12 d styk 1-5. Når de 14 dage er gået, skal det vurderes, om der skal ske yderligere afbrydelse af fristerne.

Afbrydelsen af fristerne fremgår af

Bekendtgørelse om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige på erhvervsministerens område som følge af foranstaltninger m.v. efter lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme

. Bekendtgørelsen træder i kraft fra i dag, onsdag den 18. marts.

Når Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en fusion, er styrelsen afhængig af at kunne indhente oplysninger fra tredjeparter, fx kunder og konkurrenter til de fusionerende virksomheder. Der kan være tale om omfattende undersøgelser, hvor både parterne i fusionen, virksomheder i branchen og forbrugere skal høres.

Den særlige situation med covid-19 indebærer imidlertid, at både styrelsen og fusionens parter vil være udfordrede. Det samme gælder kunder og konkurrenter, som spiller en vigtig rolle i styrelsens markedsundersøgelser. Det er derfor sandsynligt at konkurrencelovens eksisterende frister ikke kan opfyldes i nogle sager. Det medfører risiko for, at en fusion, der skulle have været godkendt, forbydes, eller en fusion, der skulle have været forbudt, godkendes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opfordrer, som hidtil, virksomheder, der ønsker at fusionere, til at tage kontakt til styrelsen i god tid. Desuden vil styrelsen naturligvis arbejde for, at de normale frister så vidt muligt alligevel overholdes.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Se bekendtgørelsen her

Dansk fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse, og fusionsgebyret er betalt.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.