Pressemeddelelse

Sø- og Handelsretten: CD Pharma satte en ulovlig høj pris

Opdateret med link til Sø- og Handelsrettens dom den 16. april 2020.

Sø- og Handelsretten har stadfæstet, at lægemiddeldistributøren CD Pharma AB har misbrugt sin dominerende stilling i 2014. Selskabet satte prisen 2000 procent op på et ve-stimulerende lægemiddel.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

Det er en vigtig dom, som kan få betydning for regionernes indkøbspriser på medicin fremover.
Med CD Pharmas dominans på markedet har selskabet et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Selskabet satte pludseligt prisen op til et meget højt niveau.
Høje priser, som dem vi har set i CD Pharma-sagen, kan svække konkurrencen fra parallelimportører ved fremtidige budrunder. Det skyldes, at parallelimportører risikerer at skulle erstatte det tab, som Amgros lider, hvis parallelimportører oplever leveringsvanskeligheder, og en ny leverandør sætter en ulovlig høj pris.

Konkurrencerådet afgjorde i januar 2018, at CD Pharma havde overtrådt konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling. Selskabet tog en urimelig høj pris for det ve-stimulerende lægemiddel, Syntocinon. CD Pharma havde en eksklusiv distributionsaftale md producenten af Syntocinon.

Sidst i april 2014 hævede CD Pharma prisen på lægemidlet med 2000 procent fra 45 kroner til 945 kroner. CD Pharma har ikke kunnet begrunde prisstigningen med for eksempel højere omkostninger eller særlige hensyn til forskning og udvikling.

I 2013 vandt en parallelimportør og konkurrent til CD Pharma rammekontrakten om at levere det ve-stimulerende lægemiddel til regionernes indkøbsorganisation Amgros til 43 kroner per pakke. Parallelimportøren kunne ikke levere som aftalt i foråret 2014, og Amgros måtte i stedet købe Syntocinon fra CD Pharma. CD Pharma havde - i modsætning til parallelimportøren - leveringssikkerhed, fordi selskabet havde en eksklusiv distributionsaftale med producenten om salg af Syntocinon i Danmark.

CD Pharma ankede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet, som i november 2018 stadfæstede rådets afgørelse. Konkurrencerådet har anmeldt sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

CD Pharmas adfærd indebar, at Amgros samlet betalte små 6 millioner kroner mere end prisen i den oprindelige kontrakt med parallelimportøren.

Det ve-stimulerende lægemiddel Syntocinon, som benyttes af offentlige sygehuse i Danmark, har eksisteret siden 1950’erne, og patentet er udløbet for længe siden. Prisen har ligget omkring 44 kroner per pakke i perioden 2007-2014.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Konkurrencelovens forbud mod misbrug 

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.
 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.
 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.
 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at udnytte, at den ikke er udsat for konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”)
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”)
 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.
 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.
 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde af konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.