Pressemeddelelse

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse om misbrug i sag mod Nets

Betalingskortindløseren Teller (nu Nets) har misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2012-2016. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse i sagen, og Konkurrencerådet vil herefter anmelde sagen til politiet.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger:

Nets’ datterselskab, Teller, havde en dominerende position på markedet, og dermed havde virksomheden et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Teller gav betydelige rabatter mod at kunderne skulle dække hele eller en betydelig del af deres indløsning af internationale betalingskort hos Teller. Det kunne gøre det svært for Tellers konkurrenter at komme ind på markedet.
 

Konkurrenceankenævnet har nu bekræftet, at Teller misbrugte sin dominerende stilling. Konkurrencerådet har besluttet, at sagen skal anmeldes til SØIK, og det vil vi nu gøre.

Sagen vedrører kontrakter, som Teller i perioden 2012-2016 tilbød nogle af sine største kunder. I august 2018 afgjorde Konkurrencerådet, at Teller havde ”anvendt eksklusivitetsrabatter og/eller bestemmelser om eksklusivitet, der var egnet til at afskærme markedet for indløsning af betalingskort samt mobilbetalingsløsninger i den fysiske handel i Danmark”. Kontrakterne kunne begrænse konkurrencen, og dermed havde Teller misbrugt sin dominerende stilling.

Konkurrenceankenævnet har nu stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse. I kendelsen skriver Konkurrenceankenævnet:

Konkurrenceankenævnet  tiltræder […], at Teller har misbrugt sin dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, og TEUF artikel 102, ved at have anvendt eksklusivitetsbestemmelser i sine kontrakter i perioden 2012-2016.

Konkurrenceankenævnet har endvidere taget stilling til, om der har været sagsbehandlingsfejl i sagen. Nævnet konkluderer, at ”afgørelsen ikke lider af sagsbehandlingsmangler.”

Sagen var den første i Danmark om en dominerende virksomheds anvendelse af ekskluderende rabatter og vilkår efter EU-domstolens afgørelse af den såkaldte Intel-sag fra 6. september 2017 (sag C-413/14). Konkurrencerankenævnet konkluderer blandt andet, at ”… Konkurrencerådets vurdering af, om eksklusivitetsbestemmelserne konkret var egnede til at virke markedsafskærmende, har været tilstrækkelig, herunder at det ikke har været relevant at gennemføre en AEC-test”.

Tellers rabatter til de pågældende kunder, var knyttet til kontraktuelle forpligtelser om, at Teller skulle varetage alle eller en betydelig del af kundernes indløsninger i hele kontraktperioden. Det kunne begrænse eventuelle konkurrenters mulighed for at komme ind og vokse på markedet, som i forvejen var kendetegnet ved skalafordele og netværkseffekter.

Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort. Butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Konkurrencelovens forbud mod misbrug

  • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter. Men den må ikke misbruge sin dominerende stilling på en måde, der skader konkurrencen.

  • En dominerende virksomhed har således en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.

  • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:

    • at udnytte, at den ikke er udsat for væsentlig konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”).

    • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”).

  • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.

  • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.

  • Virksomheder og enkeltpersoner kan få bøde for at overtræde af konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.