Skip navigation

Tre virksomheder betaler bøder i sagskompleks om nedrivningskarteller

22. august 2019

Tre nedrivningsvirksomheder har vedtaget bøder på samlet 6,4 millioner kroner i et større sagskompleks om karteller i nedrivningsbranchen. Samtidig har tre ledende medarbejdere i virksomhederne accepteret bøder på 125.000 kroner.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Jakob Hald, siger:

”Når konkurrerende virksomheder udveksler priser med hinanden på opgaver i et udbud, så sætter de konkurrencen ud af kraft og fører kunden bag lyset. I de tre sager er det gået ud over flere offentlige og private bygherrer, der alle kan have betalt for meget for deres nedrivningsopgaver.”

Tre virksomheder har nu erkendt at have udvekslet priser med konkurrenter, før de bød på opgaver i nedrivningsbranchen. De tre virksomheder har derfor accepteret at betale bøder for samlet 6,4 millioner kroner. Ligeledes har ledende medarbejdere fra to af virksomhederne accepteret at betale bøder.

Bøderne fordeler sig således:

  • G. Tscherning A/S har betalt 5.900.000 kroner i bøde for i perioden fra april 2012 til august 2013 i 12 tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. Prisudvekslingen fandt sted i forbindelse med entrepriser på nedrivningsopgaver for blandt andet Region Sjælland, Københavns Lufthavn og Københavns Universitet.

    En ledende medarbejdere fra G. Tscherning A/S har desuden vedtaget en bøde på 125.000 kroner for sin personlige andel i overtrædelserne.
  • Villy C. Petersen Entreprise A/S har betalt en bøde på 400.000 kroner for i en periode fra januar 2012 til august 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. Det drejer sig blandt andet om opgaver for private og almene boligforeninger i Københavnsområdet.

    To ledende medarbejdere fra virksomheden har hver betalt en bøde på 125.000 kroner for deres andel i overtrædelserne.

  • Brandis A/S har betalt en bøde på 100.000 kroner for i perioden fra juni 2012 til oktober 2013 i fire tilfælde at have udvekslet priser med konkurrenter. Det drejer sig blandt andet om nedrivningsopgaver for Gentofte Hospital og Roskilde Sygehusapotek.

Sagerne indgår i sagskomplekset om nedrivningskarteller, hvor tre virksomheder og otte personer tidligere er dømt til at betale bøder. To af virksomhederne og fire personer har anket deres domme.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser anmeldte Konkurrencerådet i april 2016 sagerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagerne og rejst tiltale.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Se bødevedtagelserne

Se andre afgørelser i sagskomplekset

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver artikelserien ”Velfungerende markeder”.
Læs artiklen Kontrolundersøgelser

Billede af Jakob Hald i trykkvalitet