Skip navigation

Bøde på seks millioner kroner for ikke at anmelde fusion

26. juni 2019

Circle K Danmark A/S betaler en bøde på seks millioner kroner for ikke at have anmeldt sin overtagelse af 72 servicestationer i Danmark til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2016.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Som konkurrencemyndighed skal vi have mulighed for at gribe ind i større fusioner, så vi undgår, at forbrugere og andre virksomheder lider skade, hvis fusionen hæmmer konkurrencen. Det er virksomhedernes eget ansvar at anmelde deres fusioner til os, og gør de det ikke, er det strafbart.”

Benzinselskabet Circle K Danmark A/S har betalt en bøde på seks millioner kroner for at have overtrådt konkurrencelovens regler om fusionskontrol.

Sagen vedrører Circle K’s overtagelse af 72 servicestationer under Shell-varemærket fra 12 individuelle forpagtere i 2016. Overtagelsen af de 72 servicestationer var ikke omfattet af EU-kommissionens tidligere godkendelse af, at Circle K overtog dele af Dansk Shells aktiviteter.

Bødens størrelse tager hensyn til overtrædelsens grovhed, varighed og selskabets omsætning. Det har været en formildende omstændighed, at Circle K Danmark selv henvendte sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forbindelse med sagen.

Fusionen er efterfølgende anmeldt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den blev godkendt i oktober 2018.

Se bødeforlæg Circle K Danmark

Lyt til podcast om fusionskontrol

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Dansk fusionskontrol
  • En fusion skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis virksomhederne tilsammen har en årlig omsætning i Danmark på mindst 900 mio. kr., og mindst to af dem hver især har en årlig omsætning i Danmark på mindst 100 mio. kr.

  • En fusion skal også anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr., og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.

  • Det er en fusion, når flere virksomheder slår sig sammen, eller hvis én eller flere virksomheder får kontrol over hele eller dele af en anden virksomhed.

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse, og fusionsgebyret er betalt.

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.