Skip navigation

Nedrivningsselskab får kartelbøde for at udveksle priser

30. april 2019

Retten i Hillerød har idømt Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen en bøde på 1.000.000 kroner og to ledende medarbejdere en bøde på hver 25.000 kroner. Bøderne er givet, fordi virksomheden har udvekslet priser med en konkurrent i fire tilfælde.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Virksomheden har udvekslet priser med en konkurrent i forbindelse med fire nedrivningsentrepriser. Den form for tilbudskoordinering er ulovlig. Når konkurrencen om opgaverne fordrejes på den måde, medfører det almindeligvis højere priser til skade for forbrugerne.”

Retten i Hillerød skriver blandt andet i dommen:

”(…) Det må således have stået disse tiltalte klart, at der herved var tale om en tilbudskoordinering og dermed en samordnet praksis, som efter sin art havde til formål at begrænse konkurrencen ved at hindre, begrænse eller fordreje den reelle konkurrencesituation, idet NJJ og [Virksomhedsnavn] som horisontale og sædvanligvis konkurrerende virksomheder dermed ikke konkurrerede. Forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, rammer også en sådan adfærd, selvom der ikke faktisk har fundet en påvirkning sted. Overtrædelsen må således tilregnes de tiltalte som forsætlig.”

Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen har i fire tilfælde i perioden fra juni til december 2011 udvekslet tilbud med en konkurrent i strid med konkurrenceloven. Retten i Hillerød har idømt selskabet en bøde på 1.000.000 kroner og to ledende medarbejdere skal hver betale en bøde på 25.000 kroner.

Overtrædelserne er sket i forbindelse med nedrivningsopgaver på Fredensborg Slot, Amager Hospital, Ellebjerg Skole og DTU.

Retten har ved fastsættelse af bøden til virksomheden lagt vægt på antallet af forhold, den samlede tilbudssum, varigheden, virksomhedens omsætning, at forholdene er begået forsætligt samt at virksomheden ikke har opnået nogen økonomisk gevinst.

Bødernes størrelse skal desuden ses i forhold til, at alle overtrædelserne er sket før 1. marts 2013, hvor en skærpet konkurrencelov med et højere bødeniveau trådte i kraft.

Sagen er en del af et sagskompleks med flere nedrivningsvirksomheder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række virksomheder i nedrivningsbranchen. Efter de indledende undersøgelser foretog Konkurrencerådet i april 2016 anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK har siden efterforsket sagen og rejst tiltale mod flere virksomheder.

I sagskomplekset er virksomhederne tiltalt for at have koordineret tilbud i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Der er afsagt domme i fire andre sager, og der er nu givet bøder for i alt 10 millioner kroner til virksomhederne og bøder på 825.000 kroner til medarbejdere. En af dommene er under anke. Flere sager i komplekset ventes behandlet ved domstolene i løbet af de kommende måneder.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Læs dommen fra Retten i Hillerød

Se domme i sagskomplekset

Billede af Jakob Hald i trykkvalitet