Skip navigation

Konkurrencerådet godkender fusion mellem Royal Unibrew og CULT

27. februar 2019

Konkurrencerådet har godkendt, at Royal Unibrew A/S køber Bev.Con ApS, som ejer CULT A/S. Undersøgelser har vist, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Fusionen mellem Royal Unibrew og CULT hæmmer ikke den effektive konkurrence på markederne for de såkaldte alkopops og cider eller på markederne for energidrikke betydeligt. Derfor har Konkurrencerådet godkendt den. ”

”Vi havde indikationer på, at fusionen ikke var helt uproblematisk for konkurrencen, og derfor har det været nødvendigt at foretage mere omfattende undersøgelser af markederne. Undersøgelserne viser dog, at fusionen samlet set ikke hæmmer konkurrencen betydeligt.”

Royal Unibrew køber konkurrenten Bev.Con ApS, der ejer CULT. Begge virksomheder er aktive inden for produktion, distribution og salg af energidrikke, cider og såkaldte alkopops, som er alkoholiske drikke tilsat smag.

Fusionen var endeligt anmeldt til konkurrencemyndighederne 26. september 2018.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Læs Konkurrencerådets afgørelse af 27. februar 2019

Lyt til podcast-episode om fusionskontrol

Dansk fusionskontrol
  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.

  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.

  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse og fusionsgebyret er betalt.

  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.

  • Tilsagnene er bindende. Godkendelsen af fusionen kan tilbagekaldes, eller det kan straffes med bøde, hvis virksomhederne ikke overholder tilsagnene.