Pressemeddelelse

Falck misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere BIOS

Falck Danmark A/S har misbrugt sin dominerende stilling ved at have fastlagt og implementeret en strategi om at ekskludere konkurrenten BIOS Ambulance Service Danmark A/S fra ambulancekørsel i Region Syddanmark. Konkurrencerådet har afgjort sagen.

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger:

Falcks strategi over for BIOS bestod blandt andet af – i det skjulte - at formidle negative historier om BIOS til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos BIOS. Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til BIOS. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for BIOS at rekruttere reddere.

Virksomheder må selv sagt gerne forsøge at fastholde deres medarbejdere. Men når man som Falck udnytter sin dominerende position og igennem en række handlinger, der ligger uden for almindelig konkurrence på ydelser, søger at ekskludere en konkurrent, så er det i strid med konkurrenceloven.

Når vi giver Falck påbud om at ophøre med den type ulovlig adfærd, øges sandsynligheden for, at andre aktører byder på fremtidige udbud af ambulancekørsel i Danmark.

Konkurrencerådet har afgjort, at Falck Danmark i perioden fra 25. august 2014 til oktober 2015 har misbrugt sin dominerende stilling ved at have fastlagt og implementeret en strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester. Strategien har haft som formål at skabe usikkerhed og bekymring om BIOS som leverandør og arbejdsplads samt at gøre det vanskeligt for BIOS at rekruttere ambulancereddere i Region Syddanmark.

Konkurrencerådet påbyder blandt andet Falck at ophøre med den ulovlige adfærd. Samtidig har rådet besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse. Det vil dog først ske, efter en eventuel ankesag er afgjort ved Konkurrenceankenævnet.

BIOS blev Falcks største konkurrent, da selskabet i august 2014 vandt et udbud om at varetage blandt andet ambulancekørsel i Region Syddanmark i en periode på ti år fra september 2015.

Efter udbuddet var afgjort, fastlagde Falck en strategi om at ekskludere BIOS fra det danske marked for ambulancetjenester. Strategien blev implementeret via en række aktiviteter, som var tidsmæssigt sammenhængende, og som supplerede hinanden. Aktiviteterne omfatter blandt andet aktiviteter på de sociale medier, formidling af negative historier om BIOS, brug af interne nyhedsbreve og –mails samt målrettet påvirkning af ambulanceredderne i Region Syddanmark.

Ambulancereddere er en meget væsentlig – og samtidig en begrænset – ressource for en ambulancevirksomhed. For at kunne opfylde kontrakten med Region Syd var BIOS nødt til at erhverve ambulancereddere fra Falck.

Falck spiller en dominerende rolle på markedet. Konkurrencerådet har desuden vurderet, at Falcks ekskluderende aktiviteter ikke var udtryk for almindelig konkurrence på ydelser (dvs. det der konkurrenceretligt kaldes ”competition on the merits”), samt at aktiviteterne samtidig var egnede til at begrænse konkurrencen. Derfor er konkurrencereglerne overtrådt.

I juli 2016 kom BIOS under konkurs, og fra august hjemtog Region Syddanmark ambulancedriften gennem sit eget nystiftede selskab, Ambulance Syd. 

BIOS Ambulance Service Danmark A/S var datterselskab til et hollandsk moderselskab, som har drevet ambulancetjeneste i Holland siden begyndelsen af 1900-tallet.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Links

Konkurrencelovens forbud mod misbrug

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.

 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.

 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.

 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at udnytte, at den ikke er udsat for konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”).
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”).

 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.

 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.

 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling. 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.