Skip navigation

Vejstribesag kommer for Højesteret

21. december 2018

Højesteret har besluttet, at den såkaldte vejstribesag kan føres i Højesteret. I sagen har Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet tidligere afgjort, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S brød konkurrenceloven ved at byde på opgaver hos Vejdirektoratet som konsortium. I september frifandt Sø- og Handelsretten de to virksomheder.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Højesteret har besluttet, at vejstribesagen er så principiel, at vi kan føre den der. Det er godt, at vi – og ikke mindst alle, der udbyder opgaver – nu får klarhed om, hvad der gælder, når virksomheder går sammen om at byde på en opgave. ”

Sagen handler om, hvorvidt de to virksomheder begrænsede konkurrencen ved at gå sammen og byde på den samlede opgave som konsortium, selv om de i hvert fald var i stand til hver især at byde på – og konkurrere om - delopgaverne.

Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre områder af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på det tidspunkt blandt de største i Danmark inden for kørebaneafmærkning. De to virksomheders konsortium bød på alle tre områder og gav desuden et samlet bud på hele opgaven. Ingen andre virksomheder bød på opgaven i hovedstadsområdet.

Vejdirektoratet tildelte konsortiet, der havde det samlet set billigste bud, opgaven i alle tre områder. Havde de to virksomheder lagt hver sit bud, så kunne det måske være blevet endnu billigere. Der kunne være skabt konkurrence om opgaven i hovedstadsområdet, hvor konsortiet var alene om at byde.

Konkurrencerådet afgjorde i juni 2015, at konsortiet var i strid med konkurrenceloven. I april 2016 stadfæstede Konkurrenceankenævnet afgørelsen fra Konkurrencerådet. I august 2018 afgjorde Sø- og Handelsretten, at konsortiet var lovligt. Dermed blev afgørelserne fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet ophævet.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links