Skip navigation

Lille nedgang i konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver

14. december 2018

I 2017 har der været et lille fald i andelen af offentlige opgaver, der skabes konkurrence om, så den nu ligger på 25,3 procent. Det viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens årlige analyse ”Status for offentlig konkurrence”.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald:

”Konkurrence er et godt værktøj til at fremme effektivitet, kvalitet og innovation i offentlige løsninger. Det offentlige markedstester omtrentligt en fjerdedel af de opgaver, det er muligt at skabe konkurrence om, så der er stadig et stort potentiale for at øge konkurrencen om de offentlige opgaver til gavn for borgere, virksomheder og samfund.”

”Analysen viser, at de nye udbudsregler er ved at finde fodfæste. Blandt andet hæfter jeg mig ved, at ordregiverne i stigende omfang benytter sig af fleksible udbudsprocedurer, som netop var noget, som udbudsloven skabte udvidet adgang til.”

I 2017 skabte det offentlige konkurrence om opgaver for 105 milliarder kroner ud af de godt 410 milliarder kroner, det var muligt at skabe konkurrence om. Det betyder, at konkurrenceudsættelsesgraden er faldet marginalt til 25,3 procent fra 25,8 procent året før.

Der har været en begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen i kommuner, en mindre tilbagegang hos staten og et relativt stort fald hos regionerne. Der er dog nogle særlige forhold, som gør sig gældende for regionerne i forhold til opgørelsen af konkurrenceudsatte opgaver.

Der er stor forskel på, hvor stor en andel opgaver, kommunerne skaber konkurrence om. Den kommune, som konkurrenceudsætter mindst, har en konkurrenceudsættelsesgrad på 17,5 procent, mens kommunen, der skaber konkurrence om den største andel opgaver, ligger på 51,1 procent. Spændet mellem kommuner er vokset fra 2016 til 2017.

Det største potentiale for konkurrenceudsættelse er inden for det sociale område i regionerne og kommunernes beskæftigelsesområde, men der er også et potentiale inden for de tekniske opgaver.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder og udfører lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område. Styrelsen udarbejder desuden løbende analyser af konkurrencen om de offentlige opgaver.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse ”Status for offentlig konkurrence” (pdf)

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.