Skip navigation

Superligarettigheder kan udbydes før tid

05. november 2018

Konkurrencerådet har delvist imødekommet en anmodning fra Divisionsforeningen om at kunne udbyde medierettighederne til Superligaen før tid. Rådet har afgjort, at Divisionsforeningen kan sætte udbuddet af rettighederne i gang, tidligst seks måneder fra det er meldt ud.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”For at kunne sælge medierettigheder til de konkurrerende superligaklubbers kampe afgav Divisionsforeningen i 2007 og igen i 2014 tilsagn. De forpligter blandt andet foreningen til først at gennemføre næste udbud i 2020. Konkurrencerådet har nu afgjort, at Divisionsforeningen kan udbyde rettighederne tidligere, men dog først når der har været tilstrækkelig tid til, at der er mulighed for at skabe effektiv konkurrence mellem budgiverne.”

Tilsagnene er med til at hindre, at én tv-distributør kan sætte sig på alle rettighederne - og dernæst kan skrue op for prisen og ned for servicen. Når Divisionsforeningen skal udbyde rettighederne, kan flere tv-distributører konkurrere om at vise superligakampene, hvilket kan medføre lavere priser og større udvalg for tv-seerne.”

Konkurrencerådet har afgjort, at Divisionsforeningen tidligst kan udbyde medierettighederne til dansk ligafodbold seks måneder efter, at Divisionsforeningen har underrettet mulige budgivere herom. Afgørelsen sikrer muligheden for konkurrence om medierettighederne, fordi den giver både de nuværende rettighedshavere og mulige nye budgivere tid til at forberede deres bud.

Divisionsforeningen havde anmodet Konkurrencerådet om dispensation, så den kunne afslutte udbuddet af rettighederne senest i februar 2019.

Konkurrencerådet skal godkende tidspunktet for Divisionsforeningens udbud af medierettigheder, fordi foreningen har afgivet tilsagn, som blandt andet forpligter den til tidligst at gennemføre udbud af Superligarettigheder 1½ år, før kontraktperioden begynder. Uden dispensationen kunne næste udbud først gennemføres i januar 2020.

Tilsagnene afgav Divisionsforeningen tilbage i 2007 og igen i 2014 i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af, at Superligaklubberne kunne gå sammen om at sælge rettighederne til deres kampe i regi af foreningen. Tilsagnene fjernede de konkurrencemæssige betænkeligheder ved, at konkurrerende klubber gik sammen om fælles salg af eksklusive rettigheder.

Medierettighederne til Superligaen er blandt de dyreste sportsrettigheder i Danmark. NENT (tidligere MTG) og Discovery har frem til næste udbud liverettighederne, mens DR har rettighederne til tv-highlights og radio.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Faktaboks

Tilsagn i konkurrencesager

  • Virksomheden formulerer selv tilsagnene
  • Tilsagnene forpligter virksomheden til at handle eller undlade at handle på en bestemt måde
  • Tilsagnene er bindende for virksomheden, og det er strafbart at bryde dem.
  • Tilsagn kan kun ændres, hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådet træffer afgørelse herom
  • Tilsagn kan være tidsbegrænsede