Styrket fokus på unødvendige omkostninger ved udbud

03. september 2018

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu endnu mere fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen ”Bedre udbud”. Det næste halve år vil styrelsen blandt andet offentliggøre nye vejledninger og analyser og være medarrangør af en række konferencer om emnet.

Kampagnen er en opfølgning på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af erhvervsministeren med det formål at begrænse omkostningerne ved at deltage i udbud. Arbejdsgruppen afleverede sin rapport i maj 2018.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen venter i det kommende halve år at offentliggøre analyser, som belyser ordregiveres transaktionsomkostninger og annullationer af EU-udbud. En række vejledninger er også undervejs. Blandt andet om køb af rådgivningsydelser under EU´s tærskelværdier og beregning af kontraktværdier. I vejledningerne vil fokus være rettet mod at holde transaktionsomkostningerne nede.

På hjemmesiden bedreudbud.dk lancerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i dag et tema om at nedbringe transaktionsomkostningerne. Temaet indeholder gode råd udarbejdet i et samarbejde mellem partnerne bag kampagnen ”Bedre udbud”. De repræsenterer såvel ordre- som tilbudsgivere.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag ”Bedre udbud” i samarbejde med Bygherreforeningen, Dansk Industri, Dansk Erhverv, SMVdanmark, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Moderniseringsstyrelsen, Foreningen af Offentlige indkøbere, SKI, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

 

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Mette Rose Skaksen

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Fem råd til offentlige myndigheder og virksomheder

Kend spillereglerne
Gør brug af udbudslovens muligheder for markedsdialog, inden du som offentlig indkøber vælger procedure og udarbejder udbudsmateriale. Som tilbudsgiver bør du sætte dig ind i, hvad det indebærer at sælge til det offentlige.

Kend markedet
Gør brug af dialog og benyt den bedst egnede udbudsprocedure. Ved valget af udbudsprocedure skal du overveje, hvordan du skaber balance mellem at sikre en effektiv konkurrence om opgaven og ressourceforbruget ved at udbyde og byde på opgaven. Tilbudsgivere bør sætte sig ind i, hvad det offentlige efterspørger.

Udbudsmateriale af høj kvalitet
Overvej omfanget af krav og tilrettelæg konkurrencen om det væsentlige. Sæt eventuelt begrænsning for tilbudsmaterialets omfang. Som tilbudsgiver bør du kun svare på det der efterspørges og skrive skarpt tilskårne tilbud.

Ret fejl og undgå annullation
Benyt mulighederne for at indhente supplerende oplysninger. Benyt desuden muligheden for at gøre opmærksom på eventuelle fejl, så snart de bliver opdaget.

Kvalificeret afslutning
Giv altid velbegrundende afslag og stå til rådighed for dialog. Overvej desuden om dialog er et bedre redskab til afklaring end eksempelvis ansøgning om aktindsigt eller anlæggelse af en klagesag.