Pressemeddelelse

Teller har misbrugt sin dominerende stilling

Konkurrencerådet har afgjort, at betalingskortindløseren Teller (nu Nets) har misbrugt sin dominerende stilling i perioden 2012-2016. Tellers kontrakter med nogle af de største kunder indeholdt rabatter og kontraktvilkår, som havde en loyalitetsskabende effekt og kunne afskærme markedet for konkurrenter.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Teller har givet betydelige rabatter til nogle af sine største kunder til gengæld for, at kunderne skulle benytte Teller til at dække hele eller en betydelig del af deres behov for at indløse internationale betalingskort. Teller har på den måde kunnet afskære konkurrenter fra at få fat i disse store kunder.

En effektiv konkurrence er med til at sikre lavere priser, flere valgmuligheder og innovation af nye, bedre produkter. Når en virksomhed - som Teller - er stor og dominerer et marked, har den et særligt ansvar for ikke at skade konkurrencen. Den må for eksempel ikke binde kunder til sig, så konkurrenter får svært ved at komme til.

Konkurrencerådet har afgjort, at Teller i perioden 2012 til 2016 har misbrugt sin dominerende stilling. Det er sket gennem rabatter og/eller bestemmelser om eksklusivitet i kontrakter med nogle af Tellers største kunder. Konkurrencerådet har blandt andet givet påbud om, at virksomheden skal ophøre med den ulovlige adfærd.

Teller var i perioden datterselskab i Nets-koncernen og den største indløser af internationale betalingskort i Danmark. En kortindløser er nødvendig for, at en butik eller en anden erhvervsdrivende kan tage imod betalingskort. Butikken betaler kortindløseren et gebyr pr. transaktion, mod at kortindløseren blandt andet sørger for, at pengene kommer fra kundens konto til butikkens.

Teller har ikke over for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dokumenteret, at der foreligger omstændigheder, som kan berettige, at Tellers kontrakter indeholder rabatter og bestemmelser, der kan udelukke konkurrenter.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse.
Frem til 2016 var Teller et datterselskab i Nets-koncernen. Teller blev i december 2017 fusioneret med koncernselskabet Nets Denmark A/S og herefter markedsført som Nets.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

Konkurrencelovens forbud mod misbrug

 • En virksomhed må gerne have en dominerende stilling på markedet, og den må gerne konkurrere intenst med sine konkurrenter.

 • Konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling er overtrådt, når en virksomhed har en dominerende stilling på markedet, og den misbruger stillingen på en måde, der skader konkurrencen.

 • En dominerende virksomhed har en særlig forpligtelse til ikke at skade den effektive konkurrence.

 • Et misbrug går typisk ud på, at den dominerende virksomhed søger:
  • at udnytte, at den ikke er udsat for væsentlig konkurrence ved fx at tage urimeligt høje priser til skade for forbrugerne (”udnyttende misbrug”)
  • at skade konkurrenter eller holde dem ude af markedet, fx ved at tilbyde konkurrenternes kunder særligt store rabatter (”ekskluderende” eller ”afskærmende misbrug”)

 • Konkurrencerådet kan give virksomheder påbud om at ophøre med den ulovlige adfærd.

 • Virksomheder kan også afgive bindende tilsagn, der kan imødegå de betænkeligheder, som Konkurrencerådet har over for en adfærd, som en dominerende virksomhed har.

 • Virksomheder og enkeltpersoner kan få en bøde for at overtræde af konkurrencelovens forbud mod misbrug af dominerende stilling.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.