Sø- og Handelsretten: Vejstribekonsortium var lovligt

27. august 2018

Sø- og Handelsretten har afgjort, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S ikke brød konkurrenceloven, da de indgik i et konsortium og sammen bød på opgaver for Vejdirektoratet.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Dommen kommer bag på os. Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet nåede til en anden konklusion. Vi vil nu nærlæse dommen, før vi tager stilling til, om den skal ankes.”

Sø- og Handelsretten har afsagt dom i sagen efter både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet tidligere har afgjort, at LKF og Eurostar hver især kunne have udført delopgaver i udbuddet, og at de to virksomheder derfor var konkurrenter i forhold til udbuddet.

Sagen kort:

Vejdirektoratet udbød i februar 2014 kørebaneafmærkningen i tre distrikter i Danmark: Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden. Udbuddet omfattede årene 2014-2017.

LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark gik sammen om at byde på opgaven gennem Dansk Vejmarkerings Konsortium. LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark var på daværende tidspunkt to af landets største entreprenører inden for vejmarkering.

Som den eneste aktør bød konsortiet på at løse opgaven i alle tre distrikter. Derudover var konsortiet den eneste aktør, der bød på at løse opgaven i Hovedstadsområdet. Konsortiet vandt udbuddet for alle tre distrikter, fordi dets priser samlet set var lavest. Konsortiets samlede bud var på knap 34 millioner kroner.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links