Pressemeddelelse

Konkurrencerådet godkender fusion mellem Danica Pension og SEB Pension Danmark

Konkurrencerådet har godkendt, at Danica Pension køber SEB Pension Danmark. Omfattende undersøgelser har vist, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

Det er vigtigt, at fusioner, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes. Men det er lige så vigtigt, at fusioner, der ikke hæmmer konkurrencen betydeligt, bliver godkendt. Fusionen mellem Danica Pension og SEB Pension Danmark ændrer ikke betydeligt på konkurrencesituationen på markedet, og derfor har Konkurrencerådet godkendt den.

Pensionsmarkedet har stor betydning for både danskernes privatøkonomi og for samfundsøkonomien, og produkternes komplekse karakter kan i nogle situationer vanskeliggøre effektiv konkurrence. Det er derfor også et marked, vi har særligt fokus på. Vi er i gang med en større analyse af hele pensionsmarkedet, som vi venter at offentliggøre inden udgangen af 2018.

Konkurrencerådet har godkendt, at Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab køber de to selskaber SEB Pensionsforsikring A/S og SEB Administration A/S.

Begge virksomheder sælger livs- og pensionsforsikringer til henholdsvis firmakunder og individuelle kunder. Danica Pension er ejet af Danske Bank-koncernen, mens de to SEB-selskaber er ejet af Skandinaviska Enskilda Banken AB.

Anmeldelsen af fusionen til konkurrencemyndighederne blev fuldstændig 10. april 2018.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Dansk fusionskontrol

  • Ifølge konkurrenceloven skal en fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, godkendes. Omvendt skal fusioner, som hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes.
  • Fusionskontrollen kan være omfattende. Det skal stå helt klart, hvilke markeder fusionen kan påvirke, og hvordan markederne præcist er defineret både i forhold til produkter/ydelser og geografi. Det kan være nødvendigt med en markedsundersøgelse, og ofte skal der gennemføres større økonomiske analyser af forskellige scenarier.
  • Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 25 dage til at behandle en fusion, hvis den er uproblematisk, og yderligere 90 dage, hvis den er kompliceret. Fristerne kan forlænges, hvis parterne for eksempel afgiver tilsagn. Uret tikker fra det øjeblik, parterne har indsendt en fuldstændig anmeldelse og fusionsgebyret er betalt.
  • Hvis en fusion ikke umiddelbart kan godkendes, kan den muligvis godkendes med tilsagn. Tilsagn er forslag om ændring af den anmeldte fusion, som parterne selv formulerer og forpligter sig til. For eksempel kan de give tilsagn om at frasælge et forretningsområde i forbindelse med fusionen.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.