Pressemeddelelse

Landsret: Ikke bevist, at Elsam overtrådte konkurrenceloven i 2005 og 2006

Vestre Landsret har afgjort, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har bevist, at Elsam – i dag en del af energiselskabet Ørsted – brød konkurrenceloven ved at kræve urimeligt høje priser for elektricitet i Vestdanmark.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

Vi tager dommen om Elsam til efterretning. Nu vil vi læse dommen grundigt igennem, og så overveje, hvordan vi forholder os til den.

I dommen skriver Vestre Landsret blandt andet:

Landsretten finder derfor, at konkurrencemyndighederne ikke med den fornødne sikkerhed har påvist, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling til at opnå urimeligt høje priser i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

Vestre Landret har i sagen om Elsam ophævet Konkurrencerådets afgørelse som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet. Oprindeligt afgjorde Konkurrencerådet i 2007, at Elsam havde misbrugt sin dominerende stilling ved at kræve urimeligt høje priser for el i Vestdanmark.

Retten idømmer Konkurrencerådet at betale sagsomkostninger på 6,7 millioner kroner til Ørsted A/S.

Sagen blev anket til først Konkurrenceankenævnet og sidenhen Sø- og Handelsretten, der begge var enige med Konkurrencerådet i, at der forelå et misbrug.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Links

 • 2007
  Konkurrencerådet afgør, at Elsam har overtrådt konkurrencereglerne ved at misbruge sin dominerende stilling.

 • 2008
  Konkurrenceankenævnet stadfæster, at Elsam har overtrådt konkurrencereglerne i 2005 og 1. halvår 2006. Ankenævnet finder det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at Elsam har overtrådt konkurrenceloven i 2. halvår 2006. Denne del af sagen hjemvises til Konkurrencestyrelsen.

 • 2016
  Sø- og Handelsrettens dom slår fast, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling i 2005 og 1. halvår 2006.

 • 2018
  Vestre Landsret ophæver Konkurrencerådets afgørelse fra 2007 som stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.