Entreprenørvirksomhed accepterer millionbøde i kartelsag

17. januar 2018

Entreprenørvirksomheden Troels Jørgensen A/S har vedtaget en bøde på 3,2 mio. kroner for at have koordineret tilbud med en konkurrent på renoveringen af Holeby rensningsanlæg.

Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Jakob Hald, siger:

”Tilbudskoordinering er en grov form for økonomisk kriminalitet. Som udgangspunkt betyder tilbudskoordinering, at bygherre og i sidste ende borgerne får en dårligere og dyrere løsning af det offentlige byggeprojekt.”

Troels Jørgensen A/S har koordineret priser med en konkurrent. Tilbudskoordineringen skete, da selskabet i sommeren 2013 bød på at løse Lollands Forsynings opgave med renovering af Holebys rensningsanlæg. Den konkurrerende virksomhed er gået konkurs, og er derfor ikke straffet for kartelaftalen.

Troels Jørgensen A/S har vedtaget en bøde på 3,2 mio. kroner for at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Derudover har en ledende person fra hver af de to entreprenørvirksomheder fået personlige bøder på 100.000 kroner.

Bødens størrelse afspejler blandt andet sagens særlige omstændigheder, herunder at den skade, som tilbudskoordineringen potentielt kunne have medført, blev søgt afværget, ligesom parterne har samarbejdet med myndighederne.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Se bødevedtagelserne
Billede af Jakob Hald i trykkvalitet

Faktaboks: Karteller
 • Et kartel er grov økonomisk kriminalitet, hvor konkurrerende virksomhederne aftaler at begrænse konkurrencen mellem sig.

  • Aftalerne kan have forskellig karakter og for eksempel dreje sig om at koordinere tilbud, aftale priser, opdele markeder eller begrænse produktionen.

  • Karteller er meget skadelige for kunderne og for økonomien i samfundet. Undersøgelser viser, at karteller i gennemsnit tager overpriser på 10-50 procent.

  • Virksomheder kan straffes med bøder. Bøden vil normalt ikke overstige 10 procent af koncernomsætningen.

  • Personer, herunder virksomhedens ledelse og overordnede ansatte, kan straffes med bøde samt med fængsel i op til seks år.

  • Det er muligt at slippe for straf. Det kræver blandt andet, at man er den første karteldeltager, der henvender sig til myndighederne.