Pressemeddelelse

Meget begrænset stigning i konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver

Der blev i 2016 skabt konkurrence om 25,8 procent af de offentlige opgaver, som det er muligt at skabe konkurrence om. Det er stort set på samme niveau som året før. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag ”Status for offentlig konkurrence 2017”.

Stat, regioner og kommuner havde i 2016 mulighed for at skabe konkurrence om opgaver for 400 milliarder kroner. Heraf blev der udbudt opgaver for 103 milliarder kroner svarende til 25,8 procent.

Graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne er steget fra 26,5 procent i 2015 til 26,9 procent i 2016. De tilsvarende tal for regionerne viser en stigning på 0,3 procentpoint til 20,2 procent, og for staten et fald på 0,2 procentpoint til 29,4 procent.

Der er store forskelle på, hvor meget værdien af de opgaver de enkelte kommuner skaber konkurrence om udgør. Graden af konkurrenceudsatte opgaver spænder fra godt 17 til godt 50 procent, og spændet er vokset fra 2015 til 2016.

Konkurrence om de offentlige opgaver er en central drivkraft i forhold til at sikre effektivisering, kvalitetsudvikling og innovation i opgaveløsningen.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vejleder og udfører lovforberedende arbejde på det udbudsretlige område. Styrelsen udarbejder desuden løbende analyser af konkurrencen om de offentlige opgaver.

For yderligere information, kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft på telefon 41 71 50 98.

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.

For at se dette indhold, skal du acceptere cookies.