Pressemeddelelse

Fødevarepriserne er steget mere end råvarepriserne

Konkurrencestyrelsen har i dag offentliggjort en undersøgelse af stigningerne i de danske forbrugerpriser på fødevarer.

Prisstigningerne på hvedebrød og rugbrød er tre til fire gange højere, end hvad der følger af stigningen i kornprisen. Prisen på brød og kornprodukter er steget væsentligt mere i Danmark end i vores nabolande.

Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing udtaler, ”Det er tankevækkende, at de danske møller, brødproducenter og supermarkeder har hævet deres priser væsentligt mere, end hvad kornprisernes stigning kan forklare. Der er tale om markeder med en meget høj koncentration og gennemsigtighed. De høje prisstigninger kan derfor være et tegn på svag konkurrence”.

Prisforhøjelserne i de forarbejdende led og i detailleddet skyldes i et vist omfang højere omkostninger til bl.a. energi og løn. Prisstigningerne er imidlertid væsentligt højere end den generelle omkostningsudvikling.

Prisen på smør og mælk er samlet set ikke steget mere i Danmark end i vores nabolande. Prisstigningerne skyldes hovedsageligt højere råvarepriser og afspejler dermed udviklingen på de internationale markeder.

Prisudsving er et grundvilkår i en markedsøkonomi, og det skal vi ikke blande os i. Men undersøgelsen understreger vigtigheden af en effektiv konkurrence. En effektiv konkurrence er den bedste garanti for, at forbrugerne ikke betaler for meget for deres varer
, forklarer Agnete Gersing.

”Nu falder råvarepriserne igen. Jeg forventer, at både detailhandlen og producenterne vil lade faldet i råvarepriserne komme forbrugerne til gode”, slutter Agnete Gersing.

Konkurrencestyrelsen iværksatte i foråret 2008 undersøgelsen af stigningen i fødevarepriserne. Baggrunden var, at fødevarepriserne var steget markant mere i Danmark end i vores nabolande. Undersøgelsen har fokuseret på mælk, smør, mel og brød, da prisen på disse varer er steget mest.

For yderligere oplysninger kontakt direktør Agnete Gersing (7226 8001), vicedirektør Christian Ølgaard (7226 8002) eller kontorchef Hans Kierkegaard (7226 8113). 

Undersøgelsens hovedresultater 

Læs også Konkurrencestyrelsens undersøgelse af fødevarepriserne (pdf) 
 

Pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Når du tilmelder dig, vil du modtage alle pressemeddelelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, herunder om Konkurrencerådets afgørelser, analyser m.v.