Øvrige nyheder

Udskydelse af frister i 2020

Den seneste udvikling af COVID-19 har medført, at flere vandselskaber og deres revisorer har svært ved at nå indberetningsfristen den 15. april 2020.

Derudover har flere af de mindre forbrugerejede vandselskaber svært ved at nå fristen for anmodning om udtræden henholdsvis den 1. april og 15. maj 2020. Dette som følge af, at der er krav om generalforsamlingsbeslutning, hvilket på grund af forsamlingsforbuddet er vanskeligt for nuværende.

Energistyrelsen og Forsyningssekretariatet har derfor besluttet at rykke alle ovenfor nævnte frister med 14 dage. Som konsekvens heraf ændres også Forsyningssekretariatets frister for hhv. offentliggørelse af benchmarking-resultater, høring af udkast til afgørelser om økonomiske rammer samt for endelige afgørelser om økonomiske rammer

Det betyder følgende:

  • Fristen den 1. april 2020 for foreløbig anmodning om udtræden af den økonomiske regulering med virkning fra den 1. januar 2021 udskydes til den 15. april 2020
  • Frist den 15. april 2020 for indberetning til Forsyningssekretariatet til brug for henholdsvis benchmarking og fastsættelse af økonomiske rammer udskydes til den 1. maj 2020
  • Fristen den 15. maj 2020 for endelig anmodning om udtræden af den økonomiske regulering udskydes til den 1. juni 2020
  • Fristen den 15. september 2020 for offentliggørelse af benchmarking-resultater udskydes til den 1. oktober 2020
  • Fristen den 15. september 2020 for høring af udkast til afgørelser om økonomiske rammer udskydes til den 1. oktober 2020
  • Fristen den 15. oktober 2020 for endelige afgørelser om økonomiske rammer udskydes til den 1. november 2020

Vi vil i de kommende uger følge udviklingen af COVID-19 og løbende vurdere behovet for eventuelle yderligere justeringer af reglerne.

Særligt til mindre forbrugerejede selskaber

Vi minder om, at selskaber der nu senest den 15. april 2020 anmoder om foreløbig udtræden af den økonomiske regulering, også skal overholde den nye frist for indberetning til de økonomiske rammer i VandData den 1. maj 2020.

> Gå til ’VandData

 

VandNyt i din indbakke

Nyhedsbrevet Vandnyt er information fra Forsyningssekretariatet til vandselskaber og andre interesserede om prisreguleringen af vandsektoren.