Øvrige nyheder

Ny kort guide til virksomheder om fælles bud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udgivet en kort guide til virksomheder, der overvejer at gå sammen med en eller flere andre virksomheder om fælles bud på en opgave. Guiden er godkendt af Konkurrencerådet.

Fælles bud kan give gevinster til udbyderen af opgaven i form af flere og bedre tilbud. Samtidig får virksomheder mulighed for at byde ind på opgaver, som de ikke kan løfte alene. Men hvis virksomheder, som er konkurrenter, samarbejder, risikerer de at overtræde konkurrencereglerne.

Med den nye guide ”Hvad skal din virksomhed overveje ved fælles bud med andre virksomheder?” kan virksomheder hurtigt få et overblik over, hvad de bør afklare, hvis de overvejer at afgive fælles bud. For eksempel om virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave, og om et fælles bud kan begrænse konkurrencen.

Guiden er et supplement til den noget længere vejledning ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”.

Såvel guiden som vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte vejstribekonsortium var ulovligt.

For yderligere information: Kontakt fuldmægtig i Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport, Sarah Henningsen Hayman, telefon 41 71 51 59 eller kontorchef i Konkurrencecenter for Byggeri, Energi og Transport, Jens Gormsen, telefon 41 71 51 21.

Links

Notifikationer om fusioner, vejledninger og andet konkurrencestof

Når du abonnerer på denne mail, modtager du løbende nyt om fusionsanmeldelser og -godkendelser, vejledninger mv. Det er for dig, der arbejder professionelt inden for området.