Analyse

Betalingsrapport 2022

Det fysiske betalingskort er stadig det mest anvendte til danskernes betalinger. Samtidig har digitale betalingsløsninger vundet fodfæste. Det viser ”Betalingsrapport 2022”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert andet år udarbejder for erhvervsministeren.

Det er vigtigt, at betalingsområdet er velfungerende, så danske virksomheder og forbrugere kan betale sikkert og nemt, samtidig med, at betalingerne ikke er for dyre.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggør i dag ”Betalingsrapport 2022”, som blandt andet bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt flere end 2.000 forbrugere.

Undersøgelsen viser, at digitale betalingsløsninger, som mobile betalingsløsninger via apps samt PayPal, har vundet fodfæste på markedet og for mange forbrugere – især online – udgør et vigtigt alternativ til de traditionelle, fysiske betalingskort. Det fysiske betalingskort er dog fortsat den mest udbredte løsning, hvilket især gælder betalinger i fysiske forretninger.

Siden den seneste betalingsrapport har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemført en række tilsynsaktiviteter efter betalingsloven og konkurrenceloven på betalingsområdet. Dette omfatter konkrete håndhævelsessager, udarbejdelse af analyser, vejledning af og dialog med betalingsområdets aktører samt håndtering af sager ved domstolene. For eksempel har styrelsen truffet afgørelser vedrørende urimeligt gebyr for valutaomveksling og forfulgt sager ved domstolene om blandt andet misbrug af dominerende stilling inden for indløsning af betalingskort.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række bestemmelser i betalingsloven. Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for styrelsens tilsyn med reglerne.

Det fremgår af betalingsloven, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hvert andet år udarbejder en rapport til erhvervsministeren om reglerne og udviklingen på betalingsområdet.