Analyse

Kortlægning af digitale platformes indsamling af data fra forbrugere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har anmodet PwC om at gennemføre en kortlægning af udvalgte digitale platformes indsamling af data fra forbrugere.