Analyse

Annullationer af danske EU-udbud

Hvert femte danske EU-udbud annulleres. Langt de fleste annullerede udbud bliver tilpasset og udbudt på ny, men fem procent af alle udbud må helt annulleres på grund af svag konkurrence.

Den hyppigste årsag til, at udbuddene annulleres, er fejl eller behov for ændringer i udbudsmaterialet. Det er tilfældet i 37 procent af de annullerede udbud.

Analysen Annullationer af danske EU-udbud viser, at der i 22 procent af de annullerede udbud henvises til manglende konkurrence som en årsag, og at 54 procent af disse genudbydes i modificeret form. Det svarer til at knap fem procent af samtlige udbud annulleres (og at under 2½ procent helt aflyses) med henvisning til svag konkurrence. Det understøtter, at der er god konkurrence om de fleste af de opgaver, som sendes i udbud.

I knap halvdelen af de annullerede udbud vurderer ordregiverne, at de selv kunne have handlet anderledes for at undgå annullationen. Blandt andet anfører ordregiverne, at de kunne have været grundigere i udarbejdelsen af udbudsmaterialet, at de kunne have anvendt en anden udbudsprocedure eller have opnået et bedre markedskendskab, inden de offentliggjorde udbudsmaterialet.

Analysen omfatter 3.602 EU-udbud fra perioden 2016-2017.