Analyse

Danske klagesager om udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne analyse kortlagt alle offentliggjorte delkendelser, materielle kendelser og erstatningskendelser fra Klagenævnet fra Udbud i perioden 1. juni 2013 til 30. juni 2016.

Der indgives en sag til Klagenævnet for Udbud ved godt fire procent af de offentlige udbud. I to procent af udbuddene har klagesagen ført til en materiel kendelse fra klagenævnet

Ved de materielle kendelser har knap en femtedel af sagerne fået medhold, mens lidt over 25 procent har fået delvist medhold.

Der klages oftest over vurderingen af tilbuddene, men klager får kun medhold eller delvis medhold ved cirka 17 procent af den type påstande. Klagerne får oftest medhold eller delvist medhold i påstande om uklart udbudsmateriale.

Andelen af indkomne klagesager og kendelser i Danmark befinder sig på nogenlunde samme niveau som i Norge, Tyskland og Nederlandene. I Sverige og Finland er klageomfanget derimod noget større, end det er i Danmark.

Analysen omfatter alle offentliggjorte kendelser fra Klagenævnet for Udbud i perioden 1. juni 2013 til og med 30. juni 2016.