Analyse

Betalingsrapport 2018 - Regler og udvikling på betalingsmarkedet

Danske forbrugere og virksomheder anvender i vidt omfang betalingskort og andre betalingsløsninger, når de køber varer og tjenesteydelser. Det er derfor vigtigt at betalingsmarkedet er velfungerende og præget af gode rammevilkår med effektiv konkurrence.