Analyse

Betalingsrapport 2018 - Regler og udvikling på betalingsmarkedet

Danske forbrugere og virksomheder anvender i vidt omfang betalingskort og andre betalingsløsninger, når de køber varer og tjenesteydelser. Det er derfor vigtigt at betalingsmarkedet er velfungerende og præget af gode rammevilkår med effektiv konkurrence.

Betalingsrapport 2018 redegør for brugen og reguleringen af betalingsløsninger i Danmark.

Der er fokus på tre forskellige emner:

  • Udviklingen i brugen af betalingsløsninger i Danmark
  • En gennemgang af det nye regelsæt for betalingsløsninger som styrelsen administrerer, og
  • En redegørelse for tilsynet med betalingsløsninger