Analyse

Competition in the waste management sector - preparing for a circular economy (KFST som uafhængig myndighed)

Der er væsentlige forskelle på strukturen og reguleringen af affaldssektoren i de nordiske lande. I alle landene kan bedre regulering af affaldssektoren skabe samfundsøkonomiske fordele, blandt andet i form af lavere omkostninger for husholdningerne. Det viser en rapport om konkurrencen på de nordiske affaldsmarkeder, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sammen med de øvrige nordiske konkurrencemyndigheder har udarbejdet.

Rapporten indeholder helt overordnede anbefalinger til, hvordan sådanne samfundsøkonomiske fordele kan opnås. Fx bør reguleringen understøtte velfungerende markeder for affaldshåndtering og sikre konkurrenceneutralitet i de situationer, hvor kommuner konkurrerer med private aktører.

Rapporten indeholder ikke lande-specifikke anbefalinger, heller ikke for Danmark.